Giới thiệu

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM MINH (MSOFT)
12/12 Nguyễn Lâm, Phường 6, Quận 10, Tp.HCM
Tel: 0916901638 - (08) 3957 3953 - (08) 3957 3991
email: sales@msoftvn.com
website: www.msoftvn.com
---------------------------------------------------------------------