Chính sách bảo hành

Máy chấm công bảo hành 12 tháng..

Ổ khóa master Lock bảo hành 5 năm. Riêng dòng Proseries bảo hành 10 năm.