Ổ khóa Bluetooth Master Lock 4400 D

1,900,000₫

Mô tả

Sử dụng điện thoại thông minh để mở khóa bằng ứng dụng eLocks Master Lock Vault miễn phí. Chia sẻ quyền truy cập với người khác - tạm thời hoặc vĩnh viễn. Chia sẻ quyền truy cập 24/7 hoặc giới hạn cho ngày hoặc đêm. Thân khóa rộng 4.7cm. Càng khóa đường kính 7mm. Khoảng trống bên trong càng cao 22mm, ngang 20mm Theo dõi lịch sử truy cập và nhận cảnh báo giả mạo. Truy cập sao lưu bằng mã định hướng trên bàn phím khóa. Cảnh báo pin yếu trên ổ khóa và trong ứng dụng. Dễ dàng thay thế pin CR2450. Có đầu chích pin ngoài cho phép truy cập tạm thời nếu pin yếu hoặc bị chết. Cài đặt Chế độ khóa và lưu trực tiếp trên ổ khóa.

Bình luận

Sản phẩm khác